Sveriges Facköversättarförening

Uppdrag

När vi påbörjade uppdraget tillsammans med Sveriges Facköversättarförening hade de tre olika leverantörer kopplade till sin webbplats. En leverantör för deras medlemsregister, en webbyrå som manuellt behövde göra ändringen om medlemsuppgifter ändrades samt en leverantör för hostingen av webbplatsen. Detta innebar en stor löpande kostnad samt mycket manuellt arbete.

Resultat

Vi gjorde ett stort omtag kring designen av webbplatsen där vi lyfte fram de viktigaste delarna med att logga in samt att söka efter översättare. Dessa funktioner finns nu lätt att hitta vart man än befinner sig på webbplatsen. Sedan integrerade vi hela medlemsregistret om cirka 1100 medlemmar i vårt ramverk för WordPress.

Detta gör att de nu kan sköta all hantering av webbplatsen och medlemsregistret i samma system. Vi har också tagit över hostingen och driften av webbplatsen så att de nu endast har en kontakt för alla ärenden. Vi har även skapat en lösning för att alla medlemmar nu själva kan logga in och ändra sina uppgifter och att detta automatiskt ändras i medlemsregistret.

Det hela har resulterat i en betydligt lägre löpande kostnad, mycket mindre manuellt arbete och mer tid till annat för deras kansli.

  • Integrerat medlemsregister med webbplatsen
  • Medlemsinlogg för att hantera sin uppgifter med automatisk koppling till medlemsregistret
  • En kontakt för alla ärenden kring webbplatsen
Besök webbplatsen