Folk och Försvar

Vi gjorde ett stort omtag kring designen och strukturen av webbplatsen. Innehållet som tidigare varit utspritt samlades nu ihop och lades in under en effektiv sökfunktion. Med den nya webbplatsen så blev det även enkelt för lärare att ansöka om kurser att hålla i och för admin att godkänna dessa.

Besök webbplatsen