Hållbarhet

Ett av Pixeltokigs värdeord är Ansvar. Det är därför viktigt att ta vårt ansvar i alla frågor som rör oss. Detta inkluderar våra medarbetare, våra kunder och leverantörer, samt samhället vi lever och jobbar i.

Skrolla ner för att läsa mer om vad vi gör i specifikt område!

Om det inte är hållbart är det ohållbart